Länsstyrelsernas karttjänster flyttar

Länsstyrelsernas karttjänster flyttar


Länsstyrelsernas datadistributionswebb och Sveriges Länskartor har flyttat och har ny adress:
http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/gis
Denna ersätter http://gis.lst.se/lstgis.
På denna webbplats kan också läsas om länsstyrelsernas övriga karttjänster, WMS:er och annat.
Länskartorna är ersatta med andra kartor där dock inte alla län är representerade.

Webbplatsen "Historia på plats" är för tillfället stängd.
Arbete pågår att ta fram en lösning.

Digital Miljöatlas har flyttat tittskåpsdelen till adressen
http://ext-webbgis.lansstyrelsen.se/Digital_Miljoatlas
Arbete pågår för att ta fram en ny lösning för den skyddade redigeringsdelen.

Denna sida kommer att uppdateras med mer information.

För frågor, kontakta

lstgissupport@lansstyrelsen.se

Uppdaterat 2014-03-18
Länsstyrelsernas IT-enhet